उमलत्या तारुण्यातील पहिलं सेक्स

हेलो दोस्तो, माझं नाव रोहन आहे. मी बीएससी करत आहे. माझं वय १९ वर्षाचं आहे. मी नागपूरला राहतो. माझ्या घराजवळच सुरभी नावाची एक मुलगी राहायची. जी १८ वर्ष्याची होती. माझी एक गर्लफ्रेंड होती. तिचं नाव किरण होतं.

सुरभीला माझ्या आणि किरणच्या सेक्स संबंधाबद्दल माहिती होतं. जेव्हाही मी किरणला कुठे घेऊन जायचो तेव्हा ही गोष्ट सुरभी शिवाय कुणालाच माहिती असायची नाही. कारण मी सुरभीच्या घरूनच किरणला फोन करायचो.

किरण आणि सुरभी चांगल्या मैत्रिणीं सारख्या गोष्टी करायच्या. किरण माझ्या आणि तिच्यात झालेल्या सेक्सबद्दल सुरभीला सांगायची. किरणला ही गोष्ट माहिती नव्हती की तिच्याकडून सेक्सबद्दल गोष्टी सांगितल्याने सुरभी च्या मनातही सेक्स करण्याची इच्छा जागृत झाली होती.

ती माझ्या घरी येऊन मला विचारायची- रोहन दादा तुम्ही काल किरण सोबत काय काय केलं?

मी तिला म्हणायचो- तुला काय करायचं आहे?

आणि गोष्ट टाळायचो. ती माझ्या कडे पाहून लाजून परत जायची. जेव्हा मी किरणला सुरभी बद्दल विचारलं तेव्हा तिने सांगितले की ती तिच्या आणि माझ्यात होत असलेल्या सेक्सबद्दलच्या सर्व गोष्टी तिला सांगायची. आता मला सर्व काही कळलं होतं.

एक दिवस जेव्हा मी माझ्या घरी काम करत होतो तेव्हा सुरभी माझ्या जवळ आली आणि माझ्याशी बोलायला लागली.

मी तिला म्हणालो- तू आता जा. थोड्यावेळाने ये. मला आता काही काम आहे.

पण ती मानली नाही. मी थोडा वेळ पर्यंत बोलत राहिलो. मग ती परत गेली. माझ्या मम्मीला बाजारात जायचं होतं.

ती मला म्हणाली की ती थोड्या वेळात परत येईल. तुला चहा प्यायचा असेल तर सुरभीला सांग ती बनवून देईल.

मी म्हणालो- ठीक आहे.

मम्मी बाजारात गेल्यानंतर लगेच सुरभी परत माझ्या घरी आली आणि मला त्रास द्यायला लागली. मी आज माझं काम करू शकत नव्हतो. एवढ्यात सुरभीने माझ्या हातातून पेन खेचून घेऊन माझ्या रूममध्ये पळाली. मी तिला पकडण्यासाठी उभा झालो आणि एक उडी मारून तिला मागून पकडलं.

जेव्हा मी तिला पकडलं तेव्हा माझे हात तिच्या बुब्सवर आले होते. ते फारच नरम आणि छोटे छोटे होते. माझ्या हातान कडून तिचे कोमल स्तन दाबल्या गेले होते. माझा लवडा तिच्या गांडीवर होता. तिच्या चुतड्याच्या गोलाईने माझ्या लवड्याला स्पर्श करून आग भडकवली होती.

थोडावेळ तिला मागून पकडून राहिल्यानंतर तिने माझा पेन मला परत दिला. पण आता मला पेन परत घ्यायचा नव्हता. मला मजा जी येत होती! पण मग मला तिला सोडावं लागलं.

मी तिला म्हणालो- चल माझ्यासाठी चहा बनव.

ती म्हणाली- ठीक आहे दादा.

आणि ती चहा बनवायला किचनमध्ये गेली. मी थोडा वेळ पर्यंत विचार करत राहिलो की आता काय करू? पण आता माझ्याकडून सेक्स केल्याशिवाय राहवत नव्हतं.

मी हळूच तिच्या जवळ किचनमध्ये गेलो आणि तिच्या मागे उभा राहून तिला मागुन मिठी मारली आणि म्हणालो- अजून पर्यंत चहा बनवली नाही का?

माझ्या स्पर्शाने ती थोडीशी शहारली. मी थोडासा मागे हटलो कारण ती समजून गेली होती.

ती मला म्हणाली- रोहन दूर राहा, करंट लागल्यासारखे वाटत आहे.

मी समजून गेलो की तिला काय म्हणायचं आहे. तिने मला चहा दिला आणि म्हणाली- रोहन आता मी घरी जात आहे.

मी म्हणालो- थांब ना चहा तरी पिऊ दे. त्याच्यानंतर जा.

ती म्हणाली- ठीक आहे. पिऊन घे.

मी तिला माझ्या रूम मध्ये घेऊन गेलो. ती माझ्या खोलीतल्या एका कोपऱ्यात उभी झाली. मी विचार केला आता काय करू?

मी तिला मुद्दाम किरण बद्दलची गोष्ट विचारली- तुझं किरणसोबत काही बोलणं झालं का?

ती म्हणाली- नाही.

मी म्हणालो- तू किरण ला फोन करून इथे बोलावून घे.

ती म्हणाली- कशाला इथे का बोलवत आहेस रोहन?

मी म्हणालो- मम्मी नाही आहे ना म्हणून.

ती म्हणाली- ठीक आहे. मी फोन करून येते.

मी म्हणालो- थांब सुरभी.

मी थांब म्हटल्याने ती थांबली आणि म्हणाली- आता काय आहे रोहन?

मी तिला म्हणालो- किरण तुला कोणत्या गोष्टी सांगते?

ती लाजत म्हणाली-कोणत्याच नाही.

मी समजून गेलो की ही आताही मला घाबरत आहे माझ्याशी बोलायला. मी म्हणालो- सुरभी ये माझ्याजवळ बस.

ती म्हणाली- का?

मी म्हणालो- ये तर तू.

ती हळूच माझ्याजवळ आली. मी तिला बेडवर बसवलं आणि म्हणालो- सुरभी तुला सर्व काही माहिती आहे ना माझ्या आणि किरणच्या सेक्स बद्दल?

ती म्हणाली- रोहन मला काहीच माहिती नाही कसम.

त्यावेळी ती घाबरली होती.

मी म्हणालो- काही हरकत नाही तुला आमच्या गोष्टी माहित असल्या तरी. तुला काही माहिती हवी असेल तर मला विचार किरणला विचारण्यापेक्षा.

तिने लगेच विचारलं- का?

मी म्हणालो- जर किरणने तुझ्या मम्मीला सांगितलं तर?

तिने हळूच होकार दिला.

त्यानंतर मी विचारलं- तुला माहिती करायचा आहे का सांग?

तिने हळूच आपला चेहरा नकारार्थी हलवला. मग मी तिच्याशी आणखी गोष्ट समोर न्यायला लागलो. थोडा वेळ पर्यंत ती नाही नाही म्हणायला लागली. त्याच्या नंतर ती लक्ष देऊन ऐकायला लागली. मी तिला एक दिवसाची गोष्ट पूर्णपणे सांगितली.

त्यानंतर ती म्हणाली- रोहन आणखी कोणत्यातरी दुसऱ्या दिवशीची गोष्ट सांग ना.

तेव्हा मी तिला म्हणालो- मी आता ऐकवणार नाही त्यापेक्षा मी करून दाखवणार.

सुरभी- नाही नाही. बाजूला हो.

मी- नाही मी करूनच दाखवतो त्यात अधिक मजा येते.

ती एकदम उभी झाली आणि घरी परत जायला लागली. मी तिला समोरून पकडलं आणि तिच्या ओठांवर किस केलं. ती माझ्याकडून सुटायचा पूर्ण प्रयत्न करत होती पण मी तिला सुटू दिलं नाही.

थोड्या वेळानंतर मी तिला म्हणालो- आज मी तुला कचाकचा झवतो.

ती म्हणाली- मी ओरडेल. रोहन मला सोड.

मी म्हणालो- ठीक आहे. ओरड.

मी तिला माझ्या हातांनी उचलले आणि बेडवर लेटवलं. मग मीही तिच्या अंगावर लेटलो. त्यानंतर मी तिचे दोन्ही हात पकडले आणि तिला किस करायला लागलो. थोडा वेळ पर्यंत ती नाही नाही म्हणत होती.

मग मी माझ्या एकाच हाताने तिचे दोन्ही हात पकडले आणि दुसर्‍या हाताने तिच्या सलवारीचा नाडा सोडला. ती नाही नाहीच म्हणत होती. मी तिच्या सलवारीत हात घालून तिची पुच्ची कुरवळायला लागलो.

थोडा वेळ पर्यंत पुच्ची मसलल्याने तीही गरम व्हायला लागली. मग मी तिचे हात सोडले. त्यानंतर मला कळलं की आता ही गरम झाली आहे.

मग मी तिची कुर्ती आणि सोबतच तिची ब्रा सुद्धा काढली.मी तिचे छोटे छोटे स्तन दाबायला लागलो. सोबतच तिची पुच्ची सुद्धा मसाजयला लागलो होतो.

मला माहिती होतं की ही पहिल्यांदाच सेक्स करत आहे. तिच्या तोंडून काम सुस्कारे निघत होते.

मी तिला म्हणालो- मी किरण सोबतही हेच करतो.

तिने आपले डोळे बंद केलेले उघडले आणि म्हणाले- त्यानंतर काय करतोस. मी समजून गेलो आता ही पूर्णपणे मस्त झाली आहे.

ती माझ्यासमोर पूर्णपणे उघडी होती. मी माझे पूर्ण कपडे उतरवले आणि तेलाची शी घेऊन आलो. माझ्या लवड्यावर मी तेल लावलं मग तिच्या पुच्चीवर ही थोडं तेल लावलं.

मी तिला म्हणालो- आता मी घालू का?

ती म्हणाली- घाल ना रोहन.

मी जसा तिच्या पुच्चीत लंड दाबला तशी ती जोराने ओरडली, “रोहन… काढ लवकर.

मी द्रावर काढाला आणि म्हणालो- थोडा त्रास तर होईलच! तेवढ्या जोराने नको बोलुस.

ती म्हणाली, “ठीक आहे पण थोडा हळू घाल माझ्या पुदीत.”

मी जसा माझा लंड तिच्या पुच्चीत घातला ती परत ओरडली. मी माझे तोंड तिच्या तोंडावर ठेवले आणि तिच्या ओठांना चूसायला लागलो.

थोड्या वेळानंतर तिचं ओरडणं कमी झालं. मग मी माझी कंबर थोडीशी मागे घेतली आणि एक जोराचा झटका दिला आणि पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत घातला. त्यानंतर असं समजा की ती खूप जोराने ओरडली.

मी जोर जोराने कम्बर हालवत होती होती.

तिच्या पुच्चीतून रक्त वाहत होते. त्यामुळे ती थोडी घाबरली झाली होती पण मी तिला सोडलं नाही.

थोड्याच वेळात माझ्या लंडआतून पांढरा चिकट द्रव्यांनी तिची पुच्ची ओली झाली. माझा लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर निघताच तिने सुटकेचा निश्वास सोडला आणि म्हणाली- रोहन आता मी कधी तुझ्याकडून झवणार नाही. माहिती नाही किरण कशी काही चुदवत असेल तुझ्याकडून!

मी तिला म्हणालो- तू आपली पुच्ची धुवून घे आणि कपडे घाल. मी माझे कपडे घातले आणि त्यानंतर मी परत माझ्या कामाला लागलो. थोड्या वेळानंतर सुरभी म्हणाली- रोहन मी जात आहे.

आता जेव्हा आम्हाला वेळ मिळे तेव्हा आम्ही आता सेक्स करू शकत होतो. तिने उमलत्या तारुण्यात सेक्स चा आनंद घेतला होता. तिला झवण्याची चटक लागली आहे आणि जेव्हा संधी मिळते तेव्हा ती माझ्या घरी किंवा मी तिच्या घरी जाऊन झवण्याचा पूर्ण आनंद घेत असतो.


Online porn video at mobile phone


Mallu sexstory ഞാൻ വീട്ടമ്മ নিজের বৌকে পরপুরুষ দিয়ে চোদানো চটিZavazvi kta marathihttps://beauty-style-spb.ru/deutschetube/new-sex-stories/bengali-sex-stories/വെളുത്ത ഭാര്യയെ കറുത്ത കുണ്ണमराठी कामुक मोठया कथा পুজার সময় চোদার গল্পचुलत भाऊ बायको sex काहानीLanga Chauraha handsam sexy videoperiyamma veetil poda loosu kamakathaikalజాకెట్లో ముచికలుbai v kutra zavazavi kathaमित्राच्या आईला गावात झवली मराठी सेक्स स्टोरी அம்மா மற்றும் குடும்ப பெண்கள் காமக்கதைदोघे लंड हलवतবস কাকওল্ড চটি.COMWWW.विधवा टीचर ला ठोकले. मराठी.SEX.VIDEO.IN.తెలుగు పక్కింటి వదినను డెంగు సెక్స్ వీడియో वहिनीची साडी काढून झवलोமார்பு வரை துண்டு கட்டி குளியல் காம கதைகொலுமெலுஅண்டிसासरा चे Xxxमराठी सेक्स कथा शेजारणीचीschool pengal kamavri kathaikalഅവരാതി kambitamil kamakathaikal of ammavin pundai suvaitha nanbanमराठि पुच्चि कथाடைரக்டரிடம் ஓழ் வாங்கிய கதைகள்மச்சினி அத்தான் காம கதைகள்Kathalusexokkasare guddalo 3moddalu bootu katalu lesbian la foursome sex chesamuஅண்ணி புண்டையில் அப்பா சுன்னிशेता मध्ये कामवाली सोबत सेक्सी कहानीমদন চুদাচুদি চটিwww.tatayya condom kama kathaluஅண்ணன் குளிக்கும் தங்கச்சி இருவரும்ಪುಸ್ಸಿ ಆಂಟಿமனைவியை ஓக்கும் தாத்தாதமிழ் மனைவி மாலா காமகதைகள்মাধুরি চোদন বাবার কর্তব্যदिदिची सेक्स कथाশাশুড়িকে হটেলে নিয়ে চুদলাম চটি গল্পதமிழ் ரகசிய தாலி காம புது கதகல்mai gf ka kutta porn storyin hinditelugu sex kathalu part 12adivashi samnbhogTamil ammavai rayilil otha magan incent sex storiesडिस व्होट मराठी सेक्स कथा शेजारच्या बाईचीsex telugu pachiga dengichukunna lanja storiesமாமனார் வீட்டு பூஜை அறை காமகதைমামির বাড়ি Sex StoryWWW.देसी गोड मुलीला ठोकले. मराठी.SEX.VIDEO.STORY.IN.கன்னி கழிச்ச காம கதைবাড়িতে কেউ নেই কাকু বাড়িতে এসে আমাকে চুদে দিলসারাদিন বউকে চুদে খুব সুখ পাই চটিআমার মাই দুটো টিপতে লাগল, বাংলা চটি চটি মা রাতে নাইটি পড়েபுருஷன் பொண்டாட்டியாகಅತ್ತೆಯ ಯೋನಿ ಕಾಮುಕಥೆ ಕನ್ನಡ ರಸಿಕ ಕಥೆಗಳುवहिनीची ठोकाठोकीकोवळ्या पोरिला झवलोट्युशन मध्ये झवाझवी शिकलो कथाnabhi me ice antarvasnaಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆ ಕೆದಾಟডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে চোদাViharamsexಸುಂದರ ಯುನಿಗಳ ಪೋತೋಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಕ್ಕপদ Mara sex videoशोधा मराठी भाभी को चोडाதமிழ் friend காமா கதைகள்ব্রা পরিয়ে চুদলাম মাকেমায়ের মাসিকের রক্ত চেটে খাওয়াमैत्रिणीच्या नवर्या बरोबर झवणे कथाWww.মাসি ও বোনপোর incest চোদনলীলার bangla choti.Compuku modda ahh hmm dengu sex story Tarun porila zavlo marathi sexkathaডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে চোদাతెలుగు పక్కింటి వదినను డెంగు సెక్స్ వీడియో Pinne koduku la sexস্বামীর থেকে লুকিয়ে পরোকিয়ার গল্প சிங்கிள் மாம் காமக்கதைnew vodhina telugu sex storesदोघे लंड हलवतবাতরুমে বোন কে sex কিভাবে করেபூன்டை பார்த்த தம்பிತುಂಬಿದ ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕುವುದುகணவன் மனைவி மசாஜ் சென்டர் காம கதைকাকওল্ড ছেলেদিদি ফেমডম চটিসেক্স হত মাআলKathalusexடைரக்டரிடம் ஓழ் வாங்கிய கதைகள்दादा झव नाaai chi kamvasnaRandy la zavliबैलाचा लंड सेक्स कथा