मित्राच्या विवाहित बहिणीला झवलो

गोष्ट 2016 ची आहे. नोव्हेंबरचा महिना होता. हळूहळू थंडी वाढत होती. माझ्या जवानीची आग भडकत चालली होती. सेक्सची भूक मला लागली होती. 20 व्या वर्षात सेक्सची भूक किती लागते हे तर तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे. या माझ्या कहाणीची हिरोइन आहे माया. माया माझ्या मित्राची लग्न झालेली बहीण आहे.

मी माझ्या मित्राच्या घरी नेहमीच येत जात राहत होतो. तो माझ्या घराच्या समोरच राहायचो. त्याच्या बहिणीचं लग्न झालं होतं पण ती आपल्या पतीसोबत माहेरीच राहायची.

मी कोणत्या ना कोणत्या कामानिमित्त त्याच्या घरी जायचो. एक दिवस मी त्याच्या घरी त्याचे इअरफोन परत द्यायला गेलो होतो. घरी कोणीच नव्हतं. दरवाजा उघडाच होता. मी मित्राला आवाज दिला पण कोणतंच उत्तर आलं नाही म्हणून मी त्याला शोधत त्याच्या घरात घुसलो. मी आवाज देऊन त्याला बोलवत होतो पण कुणी उत्तर देत नव्हतं. त्यामुळे मी वापस जायला वळलो.

तेवढ्यात बाथरूमचा दरवाजा उघडला आणि माया बाहेर आली. तिच्या देहावर एकही कपडा नव्हता. ती आपले केस वाळवत होती. तिचं माझ्याकडे लक्ष नव्हतं. मी तिच्या उघड्या नागड्या देहाला न्याहाळत होतो. तिला बघून माझा लंड आपल्या खऱ्या आकारात आला होता. नाईट पॅन्ट मधून माझ्या लवड्याचा पहाड स्पष्ट दिसत होता.

तेवढ्यात तिची नजर माझ्यावर पडली. तिचे लक्षच नव्हतं कि ती कपड्यांशिवाय बाहेर आली होती म्हणून. तसंच नागड्या देहाने तिने मला विचारलं, “काय काम आहे?” मी तिच्या ताणलेल्या मावांना बघत म्हणालो, “काहीच नाही माया ताई. मी हे इअरफोन ध्यायला आलो होतो.” ती म्हणाली, “दे माझ्याकडे.”

मी तिला इअरफोन दिलं. देतांना माझ्या हाताचा स्पर्श तिच्या हाताला झाला. तिच्या हाताचा स्पर्श फारच मुलायम होता. मी तिचं शरीर न्याहळत होतो. मग तिची नजर माझ्या नजरेवर पडली तशी स्वतःला उघडी पाहून ती दचकली आणि ओशाळून मागे वळत आत पळाली. मागून मला तिची हलणारी गांड दिसत होती. मी ते अतिउत्तेजक दृश्य मनात साठवून उभ्या लवड्याने घरी परत आलो.

त्यानंतर चार-पाच दिवस गेले. माझ्या डोळ्यासमोर तिचे पुष्ट माऊ आणि हलणारी गांडीच दिसत होती. न राहवून मी शुक्रवारी त्याच्या घरी गेलो. तेव्हा माझा मित्र बाहेरगावी गेला होता. त्यावेळेस घरी माया आणि तिचा नवरा होता. तिचा नवराही कुठेतरी जायच्या तयारीत होता. मला बघून तिच्या चेहऱ्यावर लज्जा आली. मी स्मितहास्य देत होतो.

मी माया ताईला विचारलं: माया ताई, शिरीष कुठे आहे?

माया म्हणाली: अरे तो बाहेरगावी गेला आहे.

मी म्हणालो: ताई त्याच्याकडून मला माझी पुस्तक वापस घ्यायची आहे. तुम्ही जरा काढून देता का?

ती म्हणाली: थांब मी ह्यांचा टिफिन करून देते. बस तू थोडा वेळ मी देते मग तुला पुस्तक.

माया ताईने मला पाणी दिलं. दहा मिनिटानंतर तिचा पती घरून निघाला. मग माया दोन कप चहा घेऊन आली आणि माझ्या सोबत बसून चहा प्यायला लागली. आम्ही दोघ गोष्टी करत होतो.

मी मुद्दाम तिला म्हणालो: ताई अंघोळ करतांना दरवाजा बंद करत चला. तुम्ही तर सरळ बाहेर येता. दुसरा कोणी असता तर माहित नाही काय झालं असतं!

माया म्हणाली: अरे त्या दिवशी हे घरीच होते म्हणून दरवाजा उघडा होता. ते मग तसेच दरवाजा उघडा टाकून बाहेर पडले. मला माहितच पडलं नाही की ते मार्केटमध्ये गेले आहेत म्हणून. मग मी बाथरूममध्ये होती तर दरवाजा कसा लावली असती?

मी म्हणालो: चला ठीक आहे. पण समोर लक्ष ठेवा.

मी गोष्टीला संपवत होतो. पण माया मात्र त्याला आणखी लांब खेचत होती.

ती म्हणाली: जर तुझ्या जागी कोणी दुसरा असता तर तर काय झालं असतं?

मी म्हणालो: कोणी दुसरा असता तर त्याने तुमची इज्जत लुटली असती!

माया ताई म्हणाली: तु ही तर इज्जत लुटली आहेस ना माझी!

मी घाबरून म्हणालो: मी केव्हा लूटली तुमची इज्जत?

माया म्हणाली: त्यादिवशी तू माझ्या उघड्या शरिराला टकमक पाहत होतास ना? तू डोळ्यांनीच माझा इज्जत लुटत होतास!

मी म्हणालो: असं काहीच नाही माया ताई. मी तुम्हाला बघत नव्हतो.

ती म्हणाली: असं का? मग काय करत होतास? मी पाहिलं होतं तुझा बाबुराव पूर्ण टाइट झाला होता.

मी तिच्या ह्या गोष्टीवर नजर खाली करून बसलो.

ती म्हणाली: आज पर्यंत किती मुलींना चोदला आहेस तू?

तिच्या तोंडून ‘चोदला’ शब्द ऐकून मी समजलो की ही मला छळत आहे.

मी बिंदास उत्तर दिलं: एकही नाही माया ताई.

माया म्हणाली: का नाही चोदलास?

मी म्हणालो: कोणी मिळतच नाही ना काय करू?

माया म्हणाली: तुझी एवढी चांगली बॉडी आहे. अशी कशी नाही मिळत पोरगी?

मी म्हणालो: बॉडी छान होऊन काहीच नाही होत. तसं नशिबही पाहिजे.

मग ती आपले माऊ वर उचलत म्हणाली: त्या दिवशी तू माझं काय बघितलं?

मी सरळ म्हणालो: तुमचे वरचे दूध आणि तुमची पुच्ची.

ती म्हणाली: तर कशी वाटली माझी?

मी म्हणालो: माझी काय?

माया ताई म्हणाली: माझी पुच्ची?

मी म्हणालो: खूप छान आहे ताई.

ती म्हणाली: परत बघायची आहे?

मी स्तब्ध राहिलो. तिने परत प्रश्न विचारला, “पाहायची आहे?”

मी होकार दिला. तशी तिने आपली साडी वर केली, पॅंटी बाजूला सारली आणि तिने आपली पुच्ची दाखवली. मी गरम व्हायला लागलो. मी धडधडत्या अंतकरणाने तिची पुच्ची पाहत होतो. तिने तिच्या पुच्चीला स्पर्श करण्याचा इशारा दिला. मी तिच्या पुच्चीला बोटांनी स्पर्श केला. ती गरम भट्टी सारखी तापली होती. मी जवळ जाऊन माया ताईच्या पुच्चीचा सुगंध घेतला. मी मदहोश व्हायला लागलो.

ती म्हणाली: तू माझी पुच्ची पाहिलीस. आता आपलं लंड दाखवणार नाही का?

मी म्हणालो: तुम्ही स्वतः बघून घ्या ना ताई.

ती खाली वाकली. माझी नाईट पॅन्ट काढली आणि माझ्या लवड्याला बाहेर काढून हलवायला लागली. मी तिला माझ्या जवळ घेऊन तिला किस करायला लागलो. तिचा हात अजुनही माझा लवडा हलवत होता. माझा एक हात तिच्या मावावर होता आणि दुसरा हात तिच्या पुच्चीवर.

मी तिचा ब्लाऊज काढला आणि तिचा एक बॉल चुसायला लागलो. तिची ब्रा मी काढून फेकली आणि तिचे दोन्ही उभार जोरजोराने दाबत चुसायला लागलो. माया ताई माझ्या डोक्यावर हात ठेवून आपला दूध मला पाजत होती. तिचे दूध फारच मस्त आणि रसदार होते.

मग मी खाली आलो आणि मायाची साडी खोलली. पेटीकोटही काढून फेकला आणि पॅंटीही उतरवली. मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो. ती गरम पुच्ची मला फारच चविष्ट वाटली. माया ताई गरम सुस्कारे सोडत होती.

मी उभा झालो आणि आपली पॅण्ट पूर्ण काढली. ती खाली बसली आणि माझा लंड चुसायला लागली. काय जीभ फिरवत होती ती! माझा तर लंड झडणारच होता.

मग मी मायाला बेडवर लेटवून मी तिच्या अंगावर चढलो. माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या भेगेत सेट केला आणि सरळ घुसवला. तिच्या तोंडून सुस्कारे निघाले आणि मी चुदाई सुरू केली. पंधरा-वीस मिनिटं मी तिला चोदत राहिलो. ती एक वेळ झडली पण मी तिला ठोकतच राहिलो.

ते म्हणाली: आता आणखी नाही. मी थकले.

मी म्हणालो: अजून माझं बाकी आहे. थांब पाच मिनिट.

काहीवेळ धकके दिल्यानंतर मी तिच्या पुच्चीत लंडातून पाणी सोडलं. ते निघाल्यानंतर मी तिच्या अंगावर तसेच पडून राहिलो. ती मला किस करत म्हणाली, “तुझा स्टॅमिना तर ह्यांच्या पेक्षा जास्त आहे.”

मी म्हणालो: हो ते तर आहेच.

मग आम्ही परत एकदा डॉगिस्टाइल झवलो. त्यानंतर आम्ही बाथरूममध्ये फ्रेश झालो. माया माझ्यासाठी नाश्ता घेऊन आली. नाश्ता करून मी परत जायला लागलो तसा तिने मला थांबवले आणि म्हणाली, “आज माझ्याकडे थांब.” मी घरी फोन केला की आज मला यायला उशीर होईल. त्यानंतर त्या दिवशी मी माझ्या मित्राच्या विवाहित बहिणीला, माया ताईला सहा-सात वेळा झवलो. मी पूर्णपणे थकल्यावर घरी येऊन झोपी गेलो.

आता जेव्हा ही संधी मिळते मी तिला चोदायचो. नंतर तिच्या पतीची ट्रान्सफर झाली. पण तिच्या जाण्याआधी मी तिला दोन-तीन दिवसात पंधरा-वीस वेळा चोदलं. जेव्हा ती शहर सोडून जायला लागली तेव्हा तिच्या डोळ्यात अश्रू आले होते.


Online porn video at mobile phone


kamuk sosur kamuk bowma chote golpoBangla Sex Guid Chodasexstoriesbhanతెలుగు రాశి ఓ భార్య దెంగుడు కధwww.marathi zavazvi katha vachnyasathiওকে চোদে ওর মেয়েকেওபுன்டையில் விடுபணக்கார பொம்பளை ஓத்தேன்[email protected]தமிழ் friend காமா கதைகள்kamwali ki masum larki ki choudai hindi kahaniyaআস্তে টিপো লাগছে hotदोघे लंड हलवतடீன் ஏஜ் காமகதைகள்telugu timmiri todalume sleva bani or group me chudii Hindi sex storiesசந்தியா மாமி sex storyमराठी नवीन मोठ्या सेक्स कथाஅன்டி Xxx vithi murai tamillagnachy sbhog chawt katha Marathiதமிழ் வில்லேஜ் பீ காம கதைகள்আঠারো বছর বয়সি ভাবিকে চুদিলামচোদার খবরআম্মু বাসায় নাইটি ব্রা প্যান্টি পরেনচটি বাংলা গল্প জনিতে চুলকানি শামি বিদেশছানাছানিसासुची पुच्ची कथामाझी पुच्ची तेल लावुन मालीश केलीবাংলা চটি মায়ের সাথে ফোনে সেকশ নতুন চটিfnd la zavale marathiমামাতো বণের চটিTamil sex stories ammavai vasiyam seitha nanbanதமிழ் வில்லேஜ் பீ காம கதைகள்சித்தி என்னை குளிக்க வைத்து ஓக்கगोकुलधाम सोसायटीतल्या sex story marathiనిద్ర లో ఉన్న చెల్లెలి దెంగులాట అన్న பணக்கார பொம்பளை ஓத்தேன்मामा मामीची sex बोचाजवखोर आँटीBangladesh xxx video আজকে দেখি তুই আমাকে কেমন চুদতে পারিসWww 18yair indian sex.comফুপু মিলি চটিसेकसी बाई चा बंगला एकटी बाई कथाTamil sex story mama appavin nanparभाभीने मला ठोकवलेantarvasna classmate apni category ke sath xxxভাবির সাথে ইয়ার্কি করতে করতে দুদে হাত লাগালামperiyamma veetil poda loosu kamakathaikalhttps://beauty-style-spb.ru/deutschetube/sex-stories/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B3%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%85%E0%A4%A1%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%A4/அத்தை மாங்கனி வீடியோkutta pagala dengudu sex stories काकीला झवली मनसोक्त 2019Ammavum chithium kama kathaikalAppa mangal tamil sex Katha Bangladeshi Bagunnara Muneer x videoచాటింగ్ అనుభవాలు తెలుగు బూతుபுன்டையில் நீர் கசிய தொடங்கியது kama kathai kalবাংলা চটি মায়ের সাথে ফোনে সেকশ নতুন চটিsexy kaku jijaji mahatiபெரியம்மாவும் பலான படம்ट्युशन मध्ये झवाझवी शिकलो कथाগুদের চিন্তায়ankil na मारी gand mar कर hawas metiituition teacher mala javla marathi sex stories ঘুমের ওষুধ দিয়ে শালীকে চুদলো দুলাভাই চটি গল্পlagnachy sbhog chawt katha Marathiআমার গুদে ঢুকিয়ে ঠান্ডা কর আমায়தமிழ் மனைவி மாலா காமகதைகள்शेजारीण ची पुच्चीডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে চোদাwww. bangla choti বড়ো বোন মিনু sex.com कामवालीचे Xxx Videos sexy kaku pai mahatiদূর্গা পূজার গিয়ে চোদা দিলামশাশুড়িকে হটেলে নিয়ে চুদলাম চটি গল্পদিদির গুদ ও ঘামের গনধஎன் நண்பர்கள் என் மனைவியை ஓத்தனர்रूम मध्ये माझा ताठ तिच्यामोठा बोचा मारला आंन्टी चा sex.com videoZavazvi kta marathiबहिणीबरोबर ची मज्जा आई व मुलगा झावाझवी विषयी माहिती मराठीतTamil Kamakathaikal Teluguनवरा बायको सुहागरात्र कथा telugu saris antays sex.comசித்தப்பாவுடன் Sexwww শুব শ্রী আর XXX দেবDirty tamil groop sex kathasexy kaku jadu mahatiবাংলাই চুদাচুদির গলপ?Nalladhoru kudumbam Tamil incestদিদির গুদ ও ঘামের গনধशेजारी झवाझवी