सख्ख्या मावशी सोबतचं पहिलं लैंगिक सुख

मित्रांनो मी आशिष 21 वर्षीय तरुण आहे. आज मी आपल्याला माझ्या सख्ख्या मावशी सोबत घेतलेल्या पहिल्या लैंगिक सुखाचा अनुभव कथन करत आहे. माझी मावशी चाळीस वर्षाची आहे पण सौंदर्यामुळे 35 ची वाटते. मी मावशीकडे नेहमीच सुट्ट्यांमध्ये आणि आणि मोकळ्या दिवसात जायचो. ही गोष्ट खरी आहे की आज पर्यंत मी कधीच सेक्स केला नव्हता. पॉर्न व्हिडिओ आणि नंगे मॅक्झिन मी पाहायचो. पण आपल्या परिवारातल्या कोणत्याही महिलेला मी त्या नजरेने कधी पाहिलं नव्हतं.
ही गोष्ट जवळपास दीड महिन्यापूर्वीची आहे. नेहमीसारखाच मी माझ्या मावशीच्या घरी गेलो होतो. त्यांच्या घरी माझी मावशी, मावसाजी आणि माझी मावस बहीण जी माझ्याच एवढी आहे असे तिघे राहतात. जेव्हा मी मी घरी पोहोचलो तेव्हा मावशीने दरवाजा उघडला. मला पाहून ती नेहमीसारखीच खुश झाली आणि मला प्रेमाने आत मध्ये घेतलं.
मावशी म्हणाली: आशिष फार दिवसानंतर आलास तू?
मी म्हणालो: मावशी अभ्यासातून थोडाही वेळ मिळत नाही. आता आलो ना तर काही दिवस मी इथेच थांबतो तुमच्याजवळ.
मावशी म्हणाली: हो बेटा हे तर तुझंच घर आहे. आरामात काही दिवस येथेच थांब आमच्या सोबत.
मी विचारलं: आणि बाकी सर्व कुठे आहेत? कोणी दिसत नाही आहेत?
मावशी म्हणाली: तुझे मावसाजी तर ऑफिसच्या टूरवर गेले आहेत. ते एका हफत्यानेच वापस येणार. आणि तुझी बहीण तिच्या मैत्रिणीसोबत सहलीला गेली आहे. रात्री उशिरापर्यंत येईल वापस. तू फ्रेश होऊन आराम कर.
मी होकार देऊन तिथून उठलो आणि माझ्या बहिणीच्या रूममध्ये गेलो. रूममध्ये जाऊन मी माझे टी-शर्ट आणि जीन्स काढून शॉर्टस लावले आणि बाथरूममध्ये फ्रेश होऊन परत बेडवर लेटलो. तेवढ्यात मावशी आली आणि म्हणाली, “बेटा मी आंघोळ करायला जात आहे. तू आराम कर. घरी कोणी आलं तर पहाशील.” मी म्हणालो, “हो मावशी तुम्ही आंघोळ करा मी लक्ष ठेवेन.”
मावशी आंघोळ करायला गेली आणि मी तिथेच लेटून राहिलो. थोड्याच वेळात मला पॉर्न पाहायची इच्छा व्हायला लागली. मी विचार केला की घरी तर कोणीच नाही आहे आणि मावशी तर आंघोळ करत आहे. मी आरामात पॉर्न पाहू शकतो आणि मी माझ्या मोबाईलवर पॉर्न पाहायला लागलो.
पाहता पाहता माझा सात इंचाचा लवडा उभा झाला. तेवढ्यात बाथरूममधून आवाज आला. मावशीने मला बोलावलं. त्यांनी दरवाजा लॉक केला नव्हता. तो थोडासा खोलून म्हणाली, “मी टॉवेल तर आणलं आहे पण ब्रा पॅंटी आणायचे विसरले. ते तिथे बेडवर ठेवले आहेत. जरा आणून दे बरं मला.”
मी बेडवरून त्यांची ब्रा पॅंटी उचलली आणि बाथरूमच्या दरवाज्याजवळ येऊन त्यांच्या हातात दिली. पण तेवढ्यात चुकीने त्यांच्या हाताने दरवाजा थोडा जास्तच खुलला! त्यांनी माझ्या हातातली ब्रा पॅंटी घेतली आणि पटकन दरवाजा लावला. पण त्या काही सेकंदात मला माझ्या सख्ख्या मावशीच्या पूर्ण उघड्या शरीराचे दर्शन झालं होतं. ती एकदम गोरी होती आणि तिचं सौंदर्य आग लावणार होतं. माझा लंड तर आधीपासूनच उभा होता. पण उघड्या मावशीला पाहून तो लोखंडासारखा कडक झाला.
मी कामतप्त होऊन बेडवर परत आलो. काही वेळानंतर मावशी ब्रा पेंटी घालून टॉवेल लपेटून बाहेर आली. मी त्यांच्या समोरच बेडवर होतो. ती थोडीशी लाजली आणि हसून दुसरीकडे पाहायला लागली. मी थोडा घाबरलो होतो आणि थोडी लाजही येत होती. कारण मी माझ्या सख्ख्या मावशीला उघडी पाहिली होती. आणि तिच्या समोर माझा लवडा अजूनही उभा होता.
मावशी म्हणाली, “तू थोडा रूम बाहेर जा. मी कपडे बदलते. मग ये परत.” पण मी उठत नव्हतो. उठणार तरी कसा? माझा उभा लवडा मावशीला स्पष्ट दिसला असता! मावशी जोराने म्हणाली, “अरे जा ना लवकर. मला तयार होऊ दे.”
त्यांच्या अशा बोलण्यामुळे मला उभं राहावं लागलं. जसा मी उभा झालो तसा माझ्या शॉर्टमधुन ताणलेला लवड्याचा आकार स्पष्ट दिसत होता. जसा काही तो पॅण्ट फाडून बाहेर यायला बघत होता. ती त्याला पाहतच राहिली आणि म्हणाली, “तू काय करत होतास रूममध्ये? खरं सांग.” मी थोडा घाबरून उत्तरलो, “काहीच नाही मावशी. मी तर लेटून होतो फक्त.” ती म्हणाली, “बघ तू काय विचार करत आहेस? माझ्यापासून लपवू नकोस. खरं सांग आत्ताच.”
मी त्यांना काहीच बोलू शकलो नाही आणि रूमच्या बाहेर आलो. मावशी तयार व्हायला लागली. मग मला काहीतरी विचित्र वाटायला लागलं. मी कधीच सेक्स केला नव्हता आणि माझ्या सख्ख्या मावशीचं ते उघडे शरीर माझ्या डोळ्यासमोर फिरत होतं. माझ्याच्याने रहावले नाही आणि मी लपून रूम कडे परत येऊन त्यांना कपडे बदलताना पाहायला लागलो. मी कधी आपल्या परिवारातल्या कोणत्याही मुलीला किंवा महिलेला नागडे पाहिलं नव्हतं किंवा त्यांच्याबद्दल सेक्सी भावनाही आली नव्हती. पण आज मावशीला पहिल्यांदा उघडे पाहिल्यावर मला त्यांच्याप्रती लैंगिक आकर्षण यायला लागलं. माझा लवडा त्यांना पाहून उड्या मारत होता.
मावशीने आपल्या टॉवेल काढला. आता ती फक्त ब्रा आणि पॅंटीवर बेडवर बसली होती आणि आपले केस वाळवत होती. मग तिने आपली आलमारी खोलली. ती कपडे घालणारच होती तसा मी स्वतःला रोखू शकलो नाही आणि सरळ रूम मध्ये घुसलो. मावशीने घाबरून मला विचारलं, “तू इथे कसा आलास? मी सांगितलं ना तुला कपडे घातल्यावर बोलवेन म्हणून?”
मी काहीच बोललो नाही आणि त्यांच्यासमोर उभा राहिलो. माझा लवडा उभा होता.
मावशी म्हणाली: काय झालं? काय झालं तुला सांग?
मी म्हणालो: मावशी मघाशी मी तुम्हाला अंघोळ करताना उघडं पाहिलं होतं त्यासाठी सॉरी.
ती म्हणाली: अरे ती तुझी चूक नाही. माझ्याकडून चुकून दरवाजा उघडला. त्यात तुझी काय चूक?
आणि तिने प्रेमाने माझ्या गालावर हात ठेवला. पण तरीही मी तिथेच उभा होतो.
ती म्हणाली: आणखी काही सांगायच आहे?
मी घाबरत घाबरत हिंमत केली आणि मावशीच्या कमरेवर दोन्ही हात ठेवले!
मावशी म्हणाली: हे काय करत आहेस तू?
मी अगदी त्यांच्या जवळ गेलो आणि हळू हळू बोलायला लागलो:
मी: मावशी आज ते मी तुम्हाला बिना कपडे पाहिलं ना..
मावशी म्हणाली: हा तर?
मी म्हणालो: तुम्ही फारच सुंदर दिसत होतात मावशी. आणि बिना कपड्यात तर तुमचं शरीर सोन्यासारखा चमकत होतं.
ती फारच लाजली आणि मला दूर करत म्हणाली: तुला म्हणायचे काय आहे? स्पष्ट बोल.
मी म्हणालो: मावशी मी तुम्हाला नेहमीच कपड्यांमध्ये पाहिला आहे. पण आज त्या रूपात पाहिला आहे पहिल्यांदा. तर पुन्हा एकदा पहायचं माझं मन होत आहे.
मावशी म्हणाली: अरे मी तर तुझ्या आईसारखी आहे. हे तू काय म्हणत आहेस?
मी त्यांचा हात पकडून त्यांना प्रेमाने मनवायला लागलो. मी माझ्या हातात तिचे हात घेऊन होतो.
मी परत म्हणालो: मला उघडं पाहायचा आहे तुम्हाला.
तीही थोडी घाबरायला लागली होती. ती विचार करत असावी की आपल्या मुलासारख्या सोबत असं कसं करू शकणार? मग मी माझ्या हाताने त्यांच्या गालावर कुरवाळलं आणि त्यांना समजवायला लागलो.
मी: मावशी ही गोष्ट आपण कुणाला सांगू नाही. फक्त उघडंच तर पहायचं आहे मावशी! पण ती मला समजवत होती. ती मानतच नव्हती.
मग मावशी म्हणाली: मी कपडे काढीन पण एका अटीवर.
मी विचारलं: सांगा अट.
मावशी: तुही जर तुझे कपडे काढत असणार तरच मी माझे कपडे तुझ्यासमोर काढीन.
मी म्हणालो: मी तुमच्यासमोर कसं काय काढू?
मावशी म्हणाली: आता तू काय म्हणत आहेस? मी तुझ्यासमोर कपडे काढत आहे ना? मग तुही माझ्यासमोर काढ.
मग मी तयार झालो. नंतर मावशी फक्त ब्रा पॅंटीतच होती. मग तर तिने तिची ब्रा पॅंटीही काढली. ती माझ्यासमोर पुर्ण नागडी होती. त्यांच्या सेक्सी शरीरावरून माझी नजर हटत नव्हती. त्यांना उघडं पाहून माझा लवडा चांगलाच उभा झाला. मीही माझे कपडे सटकन काढले. माझा लवडा एकदम सापासारखा फना काढून बाहेर आला.
मावशी म्हणाली: अरे तू तर झोपला होतास ना? मग तुझा लवडा एवढा कसा काय झाला?
मग मी मावशीला खरं सांगितलं: तुम्हाला नागडे पाहून हा असा झाला आहे.
मग मी दोन्ही हाताने मावशीला पकडलं.
मावशी म्हणाली: काय करत आहेस?
मी म्हणालो: मावशी तुम्हाला झवायचं फार मन होत आहे.
मावशी तयार झाली आणि मला माझ्या मनासारखं करायला दिलं. मी आणि मावशीने डोळे बंद केले होते. मग मला अचानक जाणीव झाली की मावशीने खालून माझा लवडा पकडला आहे आणि ती त्याला सहलवत आहे. मावशीने डोळे उघडले आणि ती माझ्या लंडाला हलवायला लागली. मी मावशीच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले आणि तिला किस करायला लागलो.
मावशी म्हणाली: हे सर्व कुणाला माहिती झालं नाही पाहिजे.
मी त्यांना विश्वास दिला आणि परत त्याला किस करायला लागलो. मावशीने मला बेडवर पाडलं आणि म्हणाली: याआधी कधी तू सेक्स केला आहेस?
मी म्हणालो: आज पर्यंत मी नाही केला आहे.
ती म्हणाली: आज तुझा सेक्सचा पहिला अनुभव मी फार चांगल्या प्रकारे करून देईन.
मग मी लेटलो आणि ती माझ्या अंगावर येत माझा लंड चुसायला लागली. किती मजा येत होती त्यावेळेस काय सांगू मित्रांनो! माझ्या सख्ख्या मावशीने चुसून चुसून माझा लवडा उभा केला.
ती म्हणाली: आता तयार हो!
मग मावशी माझ्या लंडावर बसली आणि एका जोरदार झटक्यात आपल्या पुच्चीत माझा पूर्ण लवडा घेतला! फारच छान, सुखद अनुभव होता तो! मग मावशी माझ्या लंडावर खालीवर होऊन माझ्याकडून आपली चूत चोदायला लागली. मी दोन्ही हातात त्यांचे वक्ष पकडले होते. फार झवल्यानंतर मावशी थकली आणि खाली लेटली.
मग मी तिच्या अंगावर चढलो. तिच्या, माझ्या सख्ख्या मावशीच्या पुदित माझा लंड सेट केला आणि मग मीच तिला फटके मारायला लागलो. मावशीच्या तोंडून काम सुस्कारे आवाज येत होते. काही वेळातच आम्ही दोघेही झडलो आणि एकमेकांच्या बाहुपाशात पडून एकमेकांचे शरीर कुरवाळत बसलो.
तो दिवस संध्याकाळ पर्यंत आम्ही झवलो. माझ्या सख्ख्या मावशीला मी माझी प्रेयसी बनवली होती.


Online porn video at mobile phone


anni kanni kalitha videos.comगांडीचा मादक वासआशा वहिणीला जवलोsexstoryteluguhotsexy kaku aataya mahatiIn the bus with my aunt storyTamil lesbian Akka tangay storeNa friends na sallu cheekaru kamakathaluমা ও কাকু আমার সামনেই চোদাচুদি করলnanbanin thangai enai paduka alaitha kamakathaigaalডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে চোদাमोठया बहिणीची टाईट गांड आणि माझा लंडকাকওল্ড পারিবারিক চটি গল্পआईला रात्री झवलेदेशी वहिनीने छोट्या दिराचा लंड चोळला खेड्यातuncle na sallu cheekadu Kama kathaluआई आनी सर झवाझवी कथाফেমডম মুত খাইpujo sex stroy banglaபெரிம்மா மகன் காமா கதைwww.tatayya condom kama kathaluरस्ते मे चूदाई कि काहानिசித்தியை வெறித்தனமாக ஓத்த கதைமச்சினி புன்டைमराठि पुच्चि कथाwww.telugu pani manusulu tho sex storesసెక్స్ కథలు చిన్నోడుआईला रात्री झवलेtelugu phone chating with vadina bootu kadalusex viod nigtaमोठया बहिणीची टाईट गांड आणि माझा लंडkamuk sosur kamuk bowma chote golpoकपड्याच्या दुकानदाराने झवलेमैत्रिणीच्या नवर्या बरोबर झवणे कथाதமிழ் ரகசிய தாலி காம புது கதகல்appa amma tamil sex vdoভাতার আমার চোদনবাজमोठी गांड काकुचीsexstoryteluguhotpachi bhuthulu thitti denge kathaகுரூப் ஓழ் திருவிழா காம கதைகள்kamwali ki masum larki ki choudai hindi kahaniyaবাংলা সেক্সি চচি পরিবারের সবাইMarathi javajavi karun pregnat kele storyஅக்கா ஆசை வந்தது தம்பி ஓத்தான்काकी ची पुच्ची फाडली कथाशेजारीण ची पुच्चीപെങ്ങൾ കളിച്ചു kampi Kathaschool pengal kamavri kathaikalমা ছেলে মুত বগল পাসmarathi halakat katha.comTamil வில்லேஜ் பீ காமா கதைபுருஷன் பொண்டாட்டியாகশাহেদ chotilagnachy sbhog chawt katha Marathiதமிழ் பள்ளி குடம் செஸ் கம கதைகள்কামুকী বিধবা মেয়েशादी शुदा सिस्टर बरोथेर सेक्स स्टोरीCudaibhabhikiஅக்கா அம்மண கூதிമകളുടെ റോസ് കൂതി കമ്പിরমলা ও রক্তিম চটিकपल सेक्स मराठी कथाCodacudi xx video দুধ টেপাটেপিतुझा लवडा घाल नालंड तिच्या तोंडात आत बाहेर होतakkavin thozhiyum naanum hotstories.comWww.পারিবারিক ফেমডম বাংলা চটি .Comwww.पाटलाची सभोग marathi sex story.comchutchudaeekahaneসমাপ্তির দুধ টিপে করা চটিতোমাকে চুদা শেখাতে হবেWww.মাসি ও বোনপোর incest চোদনলীলার bangla choti.Comஅக்காவுக்கு ஆப்பு sex stories